Terug naar de resultaten
Verkocht
Julianaweg in Hensbroek 1711 RP

Julianaweg

1711 RP Hensbroek
Vraagprijs € 275.000,- k.k.
088-4111888

Kenmerken

Soort object Bouwgrond
Lees meer

Omschrijving

VRAAGPRIJS VANAF € 137.500,00 PER KAVEL, KOSTEN KOPER

Omgeving
Hensbroek is een dorp in de gemeente Koggenland in de provincie Noord-Holland. Het dorp heeft ongeveer 2.000 inwoners. Hensbroek is gelegen tussen Obdam en Rustenburg. Het was van 1817 tot 1 januari 1979 een...
Lees meer

Omschrijving

VRAAGPRIJS VANAF € 137.500,00 PER KAVEL, KOSTEN KOPER

Omgeving
Hensbroek is een dorp in de gemeente Koggenland in de provincie Noord-Holland. Het dorp heeft ongeveer 2.000 inwoners. Hensbroek is gelegen tussen Obdam en Rustenburg. Het was van 1817 tot 1 januari 1979 een zelfstandige gemeente waartoe ook een deel van Wogmeer behoorde. Tussen 1811 en 1817 vormde het samen met Obdam één gemeente. Vanaf 1 januari 1979 was dit opnieuw het geval, ditmaal onder de vlag van Obdam. Bij de fusie werd een stuk van het grondgebied van Hensbroek overgedragen aan de gemeente Heerhugowaard. Op 1 januari 2007 is tenslotte gemeente Obdam samen met Wester-Koggenland opgegaan in de gemeente Koggenland.

De bewoning is een combinatie van agrarisch met nieuwbouw nabij het centrum van Obdam. Hensbroek is op fietsafstand van Obdam gelegen, waar voorzieningen zoals onderwijs, kinderopvang, zorg- en dienstverlening, evenals diverse winkels en supermarkten aanwezig zijn. Op maatschappelijk, sociaal, sportief en cultureel gebied biedt Hensbroek/Obdam een breed scala aan activiteiten.

Hoofdindeling
Het heringerichte plangebied op de saneringslocatie bestaat uit 2 woonkavels. Beide kavels hebben een afmeting van circa 46,00 m x 62,50 m, totaal circa 2.887 m2 per kavel. Gesplitste kavels van elk circa 1.443 m2 behoort tot de mogelijkheden. De kavels zijn geschikt voor de bouw van een woonstolp waarbij dubbele bewoning behoort tot de mogelijkheden. Door de bedrijfslocatie aan de Julianaweg 5 te Hensbroek te saneren en her in te richten met compenserende woningbouw wordt landschappelijke winst behaald en wordt voorkomen dat het complex verwaarloosd raakt. Er ontstaat een sterke afname van het bebouwde en verharde oppervlak (zichtbaar vanaf de weg) en er ontstaat een beeld wat aansluit op het karakter van de omgeving.
Er wordt aangesloten op de open lintvormige structuur. Langs de weg wordt de openheid afgewisseld met opgaande beplanting en bebouwing.
In de volgende paragrafen wordt de gewenste inrichting van het plangebied verder omschreven aan de hand van verschillende elementen. De exacte positie en vorm van de bebouwing, alsmede de erfindeling, zijn nader te bepalen, aan de hand van de uitgangspunten die in de volgende paragrafen zijn opgesteld. De inrichtingsschets
geeft een mogelijke situatie. De referentiebeelden dienen ter inspiratie voor de inrichting van het erf en de architectuur van de bebouwing.

Positie kavels, bebouwing op kavels en oriëntatie op het landschap
De kavels zijn zo gepositioneerd dat deze de structuur van het landschap en de lintbebouwing versterken. De woonkavels liggen in het open lint. Achter de kavels ligt het open polderlandschap.
Op beide nieuwe woonkavels komt een vrijstaande stolp. (Zie meer richtlijnen in de paragraaf bebouwing). De nieuwe bebouwing sluit qua schaal en maat aan bij de bestaande bebouwing en past in het poldergebied. Bestaande doorzichten vanuit het lint naar het achterliggende landschap blijven behouden.
De voorgevels zijn georiënteerd op de straatzijde.
Op beide kavels ontstaat een voortuin met voldoende ruimte voor een of enkele grote bomen.
Bijgebouwen (aanbouwen, overkappingen en vrijstaande bijgebouwen) mogen binnen de hele kavel gebouwd worden, mits het bijgebouw minimaal 3 meter terug ligt ten opzichte van de voorgevellijn van het hoofdgebouw. Bij voorkeur worden de bijgebouwen zoveel mogelijk achter de achterste gevel van de stolp geplaatst.
Bij de inrichting van het gebied zijn ook de kwaliteiten van het wonen in het buitengebied uitgangspunt, namelijk ruimte om de woning, rust, landschap en uitzicht. Vanuit het besloten karakter van de woonkavels zijn er doorzichten op het weidse omliggende landschap. De kwaliteit van het weidse landschap wordt benut en draagt bij aan de kwaliteit van de woonkavels. Er ontstaat een kwalitatief hoogwaardig woonmilieu.

Erfbeplanting en erfafscheiding
Opgaand groen is zeer ruimtebepalend in het open landschap. Door tuinen en erven met opgaande beplanting, wordt het contrast met het open omliggende landschap versterkt. Door beplantingen worden de verschillende onderdelen op het erf met elkaar verbonden. Op het voorerf worden de hoeken van het erf gemarkeerd met solitaire bomen. Verder kan de erfinrichting bestaan uit bomenrijen langs de randen, hagen en boomgaarden. De erfbeplanting heeft een sobere uitstraling. Het voorste deel van het terrein krijgt een representatieve uitstraling door de situering van hagen langs grote oppervlakten verharding.
Rondom de woningen liggen ruime tuinen met veel ruimte voor bomen, heesters en hagen. De erfbeplanting zorgt niet alleen voor beschutting en aankleding van de percelen, maar heeft ook een natuurfunctie voor vogels en insecten.
Aan de voorzijde van de westelijke stolp kunnen enkele bestaande grotere bomen behouden blijven.
Voor nieuwe bomen, hagen en heesters op de woonkavels, wordt een gebiedseigen assortiment geadviseerd, zoals esdoorn, els, es, beuk, kornoelje, hazelaar, hoogstam-fruitbomen, iep, linde, noot, populier, veldesdoorn, krent, meidoorn en wilg. Kleinschalige elementen zoals volières en buitenopslag horen op het achterste deel van het terrein en zijn ingepast door middel van hagen of opgaande beplanting.
De sloot langs de weg blijft behouden met een natuurlijke oever. Oeverbeschoeiing, cotoneasters, klimopoevers en antiworteldoek passen niet in het landschap. De erfafscheidingen aan de andere zijden van het perceel zullen passen bij het landelijke karakter van de omgeving, zoals een haag, heesters of windsingel. Schuttingen of rietmatten op de perceelgrenzen zijn niet toegestaan.

Verkeersontsluiting en verharding
Beide kavels worden vanaf de Julianaweg ontsloten via een eigen oprit. De bestaande oprit blijft behouden en ontsluit de kavel met de oostelijke woning. De westelijke kavel wordt ontsloten met een eigen oprit. De exacte positie van deze oprit is nader te bepalen. De bomenrij langs de Julianaweg dient gespaard te blijven. In de sloot komt een extra dam met duiker of een brug. De breedte van een dam of brug over de scheidende sloot bedraagt
maximaal 5 meter.
Het verhardingsmateriaal van de nieuwe oprit zal bestaan uit klinkerbestrating, schelpen, grind of een andere halfverharding (passend bij het landelijke, agrarische karakter).
De bewoners zijn vrij in de keuze van de positie van de terrassen. Op iedere kavel vindt parkeren plaats op eigen terrein met genoeg ruimte voor minimaal 2 auto’s. Grootschalige verharding op het voorerf dient voorkomen te worden. Dit om op die manier een groen vooraanzicht te houden.

Bebouwing
Het plan bestaat uit 2 of 4 bouwkavels voor stolpen. 2-onder-1-kap boerderij behoort tot de mogelijkheden. De nieuwe bebouwing dient aan te sluiten bij het landelijke karakter van de omgeving. Aan de bouwmogelijkheden voor de nieuwe woning met bijgebouw, wordt hiernaast richting gegeven. Tegelijkertijd blijft er voldoende creatieve vrijheid voor de architect. De architect wordt vrij
gelaten om de regionale architectuur opnieuw uit te vinden, waarbij bestaande bouwwijzen en typen inspiratie opleveren voor nieuwe. Een eigentijdse invulling van het historische bouwtype van de stolp is het uitgangspunt. De referentiebeelden geven voorbeelden weer voor de vormgeving en uitstraling van de bebouwing.
De bestaande stolpboerderijen zijn bijzonder welstandgevoelig. Inzet voor het beleid zijn het behoud van de structuur van het gebouw en het bedrijfsmatige karakter met de daarmee samenhangende inrichting van het erf. De onderstaande welstandscriteria voor stolpen (uit Welstandsnota Koggenland 2012, gemeente Koggenland.) vormen tevens een goede richtlijn voor de beeldkwaliteit van nieuw te bouwen stolpen;

Uitgangspunten nieuwe stolpwoningen:
Bouwmassa
- Uitgangspunt is één lage begane grondlaag plus piramidevormig dak.
- De maat van de stolp is eveneens karakteristiek en varieert van klein, bij een plattegrond van 12 bij 12 meter, tot groot bij een plattegrond van 20 bij 20 meter.
- De dakhelling is tenminste 50 graden.
- De maximale nokhoogte is 12 meter.
- Eventuele zijvleugels en aan- of uitbouwen zijn in maatvoering ondergeschikt aan het hoofdvolume.
- De tegenstelling tussen het open muurwerk en het gesloten, massieve dak behouden.
- Grote ingrepen zoveel mogelijk concentreren op één punt.
- Dakkapellen mogen alleen op tegenovergestelde dakvlakken geplaatst worden.
- Dakvensters en zonnecollectoren zijn toegestaan, mits verzonken in het dakvlak en mits de maat in verhouding staat tot het oppervlak van de kap en overige reeds aanwezige elementen daarin.
- Vlakke dakramen hebben een staande diagonaal en dienen op een rij te worden geplaatst (geen strook ramen).
- Kleine raampjes mogen verspreid in de kap liggen Loggia’s zijn alleen aan de achterkant toegestaan.

Materiaal en kleurgebruik:
- Het hoofdmateriaal van de gevel is baksteen in aardtinten of geel/oranje, al dan niet in combinatie met houten delen, andere materialen zijn hieraan ondergeschikt en de dakbedekking bestaat uit dakpannen of riet.
- Niet toegestaan zijn: wit/grijze betonsteen/kalkzandsteen, beton, kunststof of aluminium beplating, kunststof kozijnen en deuren, rolluiken, spiegelend glas, vlakke plaatdeuren.
- Signaalkleuren zijn niet toegestaan.

Voor meer informatie download de brochure!
Overdracht Status Verkocht Vraagprijs € 275.000,- kosten koper Aanvaarding In overleg Bouwvorm Soort object Bouwgrond Bouwvorm N.v.t. Bouwgrond Ja Indeling Perceeloppervlakte 2886 m² Kadasteroppervlakte 1443 m² Kadastrale gegevens Gemeente Obdam Sectie G Perceelnummer 1802 Oppervlakte 1443 m² Eigendomssituatie Volle eigendom

Brochure

Gebruik het onderstaande formulier om de brochure van deze woning te downloaden.
Persoonsgegevens
Adresgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring

Contact

Gebruik het onderstaande formulier om contact met ons op te nemen.
Persoonsgegevens
Adresgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring

Brochure

Bedankt voor uw interesse. U ontvangt de brochure per email.

Contact

Bedankt voor uw reactie. We zullen zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.