Nieuwsbrief mei 2016

 

Wisselend sentiment in de markt duurt voort

 

Bij de verhandeling van onroerend goed in de agrarische markt is merkbaar dat de verschillende sectoren met uiteenlopende ontwikkelingen te maken hebben. Waar vraag is naar grotere glastuinbouwbedrijven, houden verkopende en kopende partijen in de veehouderij elkaar goed in de peiling. Positief is de belangstelling vanuit ontwikkelaars. Akkerbouwers tonen zich bereid een deel van de winst van 2015 te investeren in grond. Wilt u meer in detail weten hoe het beeld is in uw sector, lees dan verder.
 
alt text

     Herziening van het pachtrecht

 

    Op 22 april heeft het merendeel van de betrokken belangenorganisaties   

    een akkoord bereikt over herziening van het pachtrecht. Lees verder voor 

    een overzicht van de belangrijkste wijzigingen op hoofdlijnen.

 

 

Succesvolle minnelijke onteigening aan de basis van realisatie nieuw bedrijf op nieuwe locatie

 

alt text
Anderhalf jaar nadat Jan en Tineke de Boer besloten om de op hun fruitteeltbedrijf gevestigde zorgboerderij en boerenlandwinkel verder uit te bouwen, meldde de provincie Noord-Holland zich bij hen met het voornemen om de N23 dwars over hun grond aan te leggen. Met hulp van WLTM-makelaar Sjaak Swart is het echtpaar uit Westwoud er in geslaagd om een goede deal met de provincie te sluiten en 5 kilometer verderop, in Lutjebroek, een schitterend nieuw bedrijf op te richten. Lees verder om te zien hoe dit traject is verlopen.
 

 

Plan fosfaatrechten staatssecretaris Van Dam heeft stevige impact

 

alt text

  Later dit jaar zullen de Eerste en Tweede Kamer zich buigen over de

  brief van staatsecretaris Van Dam aan de Tweede Kamer, waarin hij zijn 

  plan voor fosfaatrechten uiteenzet. Wij hebben de belangrijkste aspecten

  van dit plan voor u op een rijtje gezet. Lees verder om een goed beeld te

  krijgen wat er gaat veranderen.

 
 

 

Verruiming van verhuurmogelijkheden

 

alt text

  Op 12 april heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel 'doorstroming

  huurmarkt' aangenomen. Hierin zijn een aantal ingrijpende wijzigingen in

  het huurrecht voor woonruimte opgenomen. Wilt u meer weten over deze

  wijzigingen? Lees dan verder.