Productierechten

 

WLTM: ook bemiddeling in productierechten


Heeft u plannen om productierechten te (ver)kopen of wilt u weten wat de mogelijkheden zijn voor uw bedrijf? De makelaar van WLTM helpt u bij de bemiddeling in productierechten, zoals o.a.: aan- en verkoop van varkens- en pluimveerechten, suikerquotum en toeslagrechten. De diverse regels en voorschriften die u bij de aan- en verkoop van productierechten tegenkomt, zijn voor de makelaars en rentmeesters van WLTM namelijk dagelijkse kost.

 

Bemiddeling in fosfaatrechten

 

De Nederlandse melkveehouderij is er niet in geslaagd om onder het door de EU gestelde productieplafond voor fosfaat te blijven. De Nederlandse overheid heeft daarom aangekondigd dat er een nieuw systeem komt om de toename van de hoeveelheid fosfaat van melkvee te limiteren. In hoofdlijnen komt dit er op neer dat elke melkveehouder, op basis van het gemiddeld aantal gehouden stuks vee, fosfaatrechten krijgt toegekend. Het uitgangspunt voor de toekenning van fosfaatrechten is het gemiddeld aantal stuks melkvee, dat u in 2014 had.

 

Als melkveehouder kunt u natuurlijk maatregelen treffen om de fosfaatproductie van uw koeien te beperken, zoals het werken met fosfaatarm voer. Als u uw veestapel wilt uitbreiden, kunt u echter ook fosfaatrechten kopen. 

  

Weet u al wat dit nieuwe systeem betekent voor uw bedrijf en uw veestapel? Overweegt u uw veestapel uit te breiden en heeft u extra fosfaatrechten nodig? Uw WLTM-makelaar legt u graag uit welke invloed dit nieuwe systeem heeft op uw bedrijf en helpt u desgewenst graag bij de verwerving van extra fosfaatrechten. Ook als u fosfaatrechten wilt verkopen, helpt uw WLTM-makelaar u hier graag bij.