Onteigening


Onteigeningsadvies en planschade

 

Specialisme: onteigeningsadvies en planschade


Met de toenemende druk op de ruimte, krijgt u als agrariër steeds vaker te maken met onteigening en de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg). Daarnaast kunnen overheidsingrepen ervoor zorgen dat u planschade lijdt. Gebeurtenissen die grote gevolgen kunnen hebben voor uw agrarische onderneming.
 

Deskundig advies met maximaal resultaat


Advisering in onteigening, Wvg en planschade vraagt om deskundigheid en een goed inzicht in de markt. De makelaar van WLTM heeft dit allemaal in huis. Met ons doordacht onteigeningsadvies, kennis van de Wvg en ervaring met planschadeclaims, kunnen we voor u het beste resultaat behalen.

Neem contact met ons op voor onteigeningsadvies/Wvg-zaken/planschade