Ruimte voor Ruimte

In West-Nederland is WLTM marktleider in de advisering van “ruimte voor ruimte”-regelingen. Vanaf dag 1 dat de overheid mogelijkheden bood om verspreid liggende kassen en schuren te saneren in ruil voor bouwmogelijkheden voor woningen zijn de makelaars van WLTM aan de slag gegaan met de regeling. Dat heeft geleid tot een groot aantal succesvol afgeronde projecten en permanent enkele tientallen lopende projectlocaties.

 

     

 

De projecten variëren van klein, de sloop van een kleinschalig tuinbouwbedrijf of een schuur met een enkele bouwkavel als compensatie, tot grootschalig, waarbij veelal de bouwrechten van meerdere eigenaren worden gecombineerd tot fraaie woonmilieus voor het topsegment van de markt. Niet alleen voor de sanering van verspreid liggende kassen en schuren biedt de regeling een oplossing, ook binnen de boomkwekerijsector worden kansen benut om hectares grond met boomkwekerijbestemming "te ruilen" voor huizen.

 

Ruimte voor ruimte is een specialisme!

Naast kennis van de meest actuele regelgeving zijn met name ervaring, eerdere resultaten en ons netwerk de factoren die het verschil bepalen tussen een resultaat en een succes! Het doel is naar onze mening pas bereikt als het eindproduct goed is verkocht.

 

Wij staan u bij vanaf het eerste gesprek met de wethouder tot aan de afwikkeling van de bouwkavelverkoop bij de notaris!

Mocht u niet reeds door de referenties van derden op ons pad zijn gekomen, dan brengen wij u graag in contact met de eigenaren van eerder afgeronde en nog lopende opdrachten.